REAL ESTATE FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ


Diverzifikace a unikátnost portfolia RGF je zajištěna investicemi do nemovitostí, které pečlivě vybíráme z různých oblastí, jako je například IT, bankovnictví, pojišťovnictví, retailing, zdravotnictví a celá řada dalších.

Stavíme na více než 20leté zkušenosti promotéra fondu, společnosti RG Investment, a.s.


  • Pečlivý výběr investičních příležitostí

  • Dlouhodobá znalost real estate trhu

  • Atraktivní developerské projekty

  • Nízká rizikovost portfolia

  • Vysoké zhodnocení vložených prostředků

  • Individuální přístup

Otevřený podílový fond představuje ideální platformu pro zhodnocení Vašich prostředků, a to díky kombinaci nízkého zdanění zisků, dohledu ze strany České národní banky a správy licencovanou investiční společností.

Prezentace fondu

Statut fondu

Newsletter

Factsheet

Neváhejte nás kontaktovat

Sídlo

RG Investment otevřený podílový fond
IČO (NID): 751 60 021
se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
a pobočkou Pražská 483, 397 01 Písek
Phone: +420 770 185 201
E-mail: info@rgi-fond.cz


Obhospodařovatel

AVANT investiční společnost, a.s.
IČO: 275 90 241
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze
v oddíle B a vložce 11040

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) a další důležité informace pro investory můžete najít na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách www.avantfunds.cz/gdpr/.

Obsah těchto webových stránek je určen pouze k informativním účelům a průzkumu zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Webové stránky poskytují pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazují jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Obsah těchto webových stránek nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích.

Uvedené informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@rgi-fond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.

Kde nás najdete